A girls guide to hunting

NL
A Girl’s Guide to Hunting is een jeugdig en verassend stuk waarin verschillende generaties vrouwen spelen. Ze vormen een groep meisjes die samen een revolutie op gang willen brengen door stil te staan bij hun eigen bestaan en bij die van de vrouw in het algemeen. Het stuk werd gemaakt door Ruth Bruyneel, een jonge en levendige vrouw die aan de Toneelacademie heeft gestudeerd en vervolgens naar Maastricht is vertrokken om als theatermaker-theaterdocent aan de slag te gaan.

ENG
A Girl’s Guide to Hunting is a youthful and surprising piece featuring women of different generations. They form a group of girls who want to start a revolution together by reflecting on their own existence and that of women in general. The piece was made by Ruth Bruyneel, a young and lively woman who studied at the Toneelacademie and then left for Maastricht to work as a theatre maker and theatre teacher.

CREDITS
Myriam Vancraeynest, Jozefien Mombaerts, Guus Diepenmaat, Marie-Ange Gillis, Emma Staelens, Tine Van den Broeck, Mona Clemens, Lana Olbrechts, Nisrine Rahmani, Malak Khayat El Hmami, Olanna Onwumere, Basisschool Imelda, Wim Vandekeybus / Ultima Vez en Zinnema